دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

سامانه آموزش مجازی

دانشجوي گرامي
ضمن سپاسگزاري از صبوري و همراهي ارزشمند شما باحوزه معاونت آموزش دانشگاه در امر برگزاري كلاس هاي مجازي.
‌در راستاي ارزيابي كيفيت و كميت كلاس هاي ارائه شده بصورت مجازي، اداره نظارت و ارزيابي دانشگاه آماده دريافت انتقادات و نقطه نظرات ارزشمند شما در اين خصوص مي باشد.
لازم به ذكر است موارد ارسالي به آدرس پست الكترونيك نظارت و ارزيابي (Sanjesh@iauyazd.ac.ir) به صورت محرمانه بررسي خواهد شد.

آموزش تعطیل نیست

به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم