دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

سامانه آموزشيار دانشجویان

دانشویان ماقبل ورودی 99 به ابتدای شماره شناسایی هشت رقمی سامانه قبل عدد 105 را اضافه نموده و به عنوان کد کاربری استفاده نمایید.

بعد از اتمام پرداخت اينترنتي حتما كليد اتمام فرآيند و انتقال به سايت مبدأ را بزنيد تا مبلغ به حساب شما منظور گردد.